privacybeleid

Datum van inwerkingtreding: 11 April 2016

AVEDA BELGIË ONLINE PRIVACYBELEID

Wij bij (Aveda België Online) respecteren uw privacy en waarderen de relatie die wij met u onderhouden. Uw bezoek aan deze Site is onderworpen aan dit Privacybeleid en aan onze Algemene voorwaarden.

Dit Privacybeleid beschrijft welke persoonlijke informatie we verzamelen op de Aveda België website, momenteel te vinden op www.aveda.be (de “Site”), hoe we die informatie kunnen gebruiken en met wie we ze kunnen delen. Ons Privacybeleid beschrijft eveneens de maatregelen die we nemen om de veiligheid van deze informatie te beschermen, evenals hoe u uw persoonlijke informatie kan bereiken, wijzigen of verwijderen. Er wordt eveneens uiteengezet hoe u zich, op ieder ogenblik en zonder kosten, kan verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of tegen het ontvangen van communicaties over onze producten en diensten.

Gelieve te noteren dat dit Privacybeleid uitsluitend betrekking heeft op de informatie die aan Aveda België Online verschaft wordt. Het heeft geen betrekking op informatie of communicaties die naar Aveda zouden verwijzen, bv. communicatie op de toonbanken van Aveda die zich in gebouwen van kleinhandels bevinden. Indien u één van onze andere regionale websites bezoekt, bv. aveda.be, of een link naar een andere website van deze Site, zal uw bezoek onderworpen zijn aan het privacybeleid en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op die website.We raden u aan dat u deze raadpleegt.

Klik op een van de volgende links aan om naar de genoemde sectie te gaan:

Informatie die Wij Verzamelen en Hoe Wij Deze Gebruiken

Wanneer u onze Site bezoekt, kan u ervoor kiezen ons persoonlijke informatie te verstrekken. Indien u bijvoorbeeld beslist zich te registreren of deel te nemen aan een onderzoek, kan u gevraagd worden om bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken zoals uw contactinformatie (naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres), leeftijdsgroep, geslacht, product en/of cosmetica zorgen, en de merken en producten die u gebruikt. Indien u niet wenst dat we dergelijke persoonlijke informatie van u verzamelen, gelieve zulke informatie dan niet aan ons te verstrekken.

We kunnen u vragen om informatie te verstrekken over uw bekommernissen wat huidverzorging betreft zodat wij u een aangepaste service kunnen bieden. In dit geval, zullen we u de gelegenheid bieden om in te stemmen met de verwerking van deze informatie die als gevoelig kan worden beschouwd volgens toepasselijke lokale privacywetgeving, dit in overeenstemming met de vereisten onder de toepasselijke wetgeving. Neemt u er alstublieft nota van, dat indien u uw toestemming niet geeft, we deze informatie niet kunnen verzamelen en u niet kunnen voorzien van onze diensten op maat. Indien u niet langer de verwerking van deze informatie wenst toe te staan, gelieve de “Uw Keuzes” Sectie hieronder te raadplegen.

Gebruik van Persoonlijke Informatie door Aveda België Online

Marketing Communicatie

Indien u dit verkiest, kan de persoonlijke informatie die u ons verstrekt gebruikt worden door Aveda België Online om communicaties zoals onze nieuwsbrieven, onderzoeken en andere berichten aan u te bezorgen en die product- en evenementeninformatie, cosmetische tips of promoties (“Communicaties”) bevatten. Indien u verkiest om dergelijke Communicatie liever niet te ontvangen, gelieve deze optie dan ook niet te selecteren. Indien u dit wel verkiest en u later beslist dat u deze Communicaties niet langer wenst te ontvangen, gelieve de “Uw Keuzes” Sectie hieronder te raadplegen.

Tekstberichten

Indien u dit verkiest, mag u uw gsm nummer verstrekken om tekstberichten/alerts te ontvangen die product- en evenementinformatie, cosmetica tips of promoties bevatten (“Tekstberichten”). Aveda België Online rekent geen kosten aan voor het ontvangen van zulke Tekstberichten, doch uw gsm dienstenverlener kan u kosten aanrekenen voor het verzenden en/of ontvangen van tekstberichten en zendtijd, evenals enige andere toepasselijke standaardtarieven die door uw gsm dienstverlener worden aangerekend. Indien u de optie “ontvangen” selecteert en u later beslist dat u deze Tekstberichten niet langer wenst te ontvangen, gelieve de “Uw Keuzes” Sectie hieronder te raadplegen.

Berichten die u Dienen

Indien u ervoor hebt gekozen ons uw contactgegevens te verstrekken, kunnen wij u met behulp van alle middelen, met inbegrip van e-mail, voorzien van dienstgerelateerde aankondigingen betreffende de Site.Wij mogen u ook contacteren met betrekking tot uw verzoeken of vragen aan de klantendienst. Alle geregistreerde gebruikers (die er uitdrukkelijk mee hebben ingestemd om berichten via e-mail te ontvangen), zullen bijvoorbeeld een welkomstemail ontvangen om hun registratie te bevestigen. Dit soort berichten zijn noodzakelijk om u van dienst te zijn, om uw vragen te beantwoorden en om u de klantendienst op hoog niveau te verstrekken die Aveda België Online haar klanten aanbiedt.

Gebruikersspecifieke Dienst

Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u een gepersonaliseerde dienstverlening en gebruik van onze Site aan te bieden. Wekunnen bijvoorbeeld uw voorkeur vragen en daarna producten voorstellen waarvoor u bijzondere interesse zou kunnen hebben.

Bijzondere Evenementen, Vragenlijsten en Enquêtes

Bij gelegenheid mag Aveda België Online bijzondere evenementen (zoals wedstrijden, loterijen of andere aanbiedingen in overeenstemming met toepasselijke lokale wetgeving), vragenlijsten en enquêtes sponsoren. Er kunnen specifieke regels van toepassing zijn op deze promoties die dan uitleggen hoe de door u verstrekte persoonlijke informatie verwerkt zal worden. Wij raden u ten zeerste aan alle toepasselijke regels te raadplegen alvorens deel te nemen. In de mate dat een bijzonder evenement, vragenlijst of enquête niet onderworpen is aan specifieke regels, zal de verwerking van persoonlijke informatie door dit Privacybeleid en de daarin uiteengezette doeleinden geregeld worden.

Technologieën die Ons toelaten om Uw Ervaring op Onze Site Aan te passen

Wij gebruiken verschillende technologieën om informatie te verzamelen (zoals uw webaanvraag, Internet Protocol adres, navigatietype, navigatietaal, de datum en tijd van uw aanvraag) betreffende uw bezoek aan onze Site en om uw ervaring op onze Site te verbeteren en aan te passen. Wij kunnen bijvoorbeeld voor statistische doeleinden het Internet Protocol (IP) adres verzamelen dat uw computer of apparatuur identificeert en uw geografisch gebied aangeeft. In sommige gevallen kunnen wij deze technologieën gebruiken in combinatie met de persoonlijke informatie die u ons op de Site verstrekt. Deze technologieën kunnen een verscheidenheid aan informatie verstrekken, zoals het feit of u onze Site voordien reeds hebt bezocht. Zij kunnen ons eveneens toelaten om uw voorkeuren op te slaan. Iedere technologie wordt hieronder uitgelegd.

Web Beacons en Tracking Links

Web beacons (ook clear gifs en pixel tags genoemd), tracking links en/of gelijkaardige technologieën bestaan uit een aantal lijnen met codes en zijn op de pagina’s van onze Site aangebracht. Zij worden vaak gebruikt in combinatie met cookies en zijn vaak niet zichtbaar voor de gebruiker van de Site. Web beacons kunnen informatie aan derden zoals onze service providers, worden doorgeven en kunnen gebruikt worden om uw gebruik van onze site beter te begrijpen en om de klantenondersteuning en gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Indien u onze cookies weigert (zie “Cookies” sectie hieronder), vermijdt u dat Web beacons deze informatie over u doorgeven en beperkt u uw gebruik tot sommige faciliteiten van onze Site.

Cookies

Browser cookies zijn stukken tekst die op de harde schijf van uw computer geplaatst worden wanneer u onze Site bezoekt. Flash cookies zijn gelijkaardig aan browser cookies, behalve dat zij complexere gegevens dan eenvoudige tekst kunnen opslaan en eerder in uw navigatieprogramma worden opgeslagen dan op uw harde schijf.

U kunt uw navigatieprogramma en/of plugs aan uw navigatieprogramma, zoals flash, u laten waarschuwen dat er cookies zijn of cookies automatisch laten weigeren. Indien u het gebruik van cookies weigert of zich hiervoor uitschrijft, kan u deze Site nog steeds gebruiken, maar u kunt beperkt worden in het gebruik van bepaalde faciliteiten.

Diensten inzake webanalyse geleverd door Derde Partijen

We kunnen op deze site gebruik maken van diensten inzake webanalyse die geleverd worden door derde partijen, zoals de diensten van Google Analytics. De dienstenverstrekkers die deze diensten beheren, gebruiken technologieën zoals cookies, web server logs en web beacons om ons te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De informatie die op deze manier wordt verzameld (met inbegrip van het IP-adres) wordt aan deze dienstenverstrekkers, die deze informatie gebruiken om het gebruik van onze website te evalueren, meegedeeld. U kan de mogelijkheid van deze meetwaarden om uw zoekactiviteiten op deze site te analyseren, uitschakelen. Om meer te weten te komen hierover en om uw keuze met betrekking tot het verzamelenvan informatie op deze site uit te oefenen, gelieve hier te klikken.

  • Klik hier voor Adobe Site Catalyst.
  • Om Google Analytics cookie of een andere derde partij cookies uit te schakelen, geven sommige browsers aan wanneer cookies gebruikt worden, en krijgt u de mogelijkheid per browser om cookies niet te aanvaarden.

Targeted advertising

Wij kunnen ook gebruik maken van derde partijen in de vorm van reclame netwerken die IP adressen en andere informatie verzamelen door het gebruik van cookies, web server logs en web beacons die op onze website en e-mails geplaatst worden; op websites en e-mails van derde partijen;en op onze reclame uitingen op websites van derde partijen. ZIj gebruiken deze informatie om advertenties over producten of diensten gebaseerd op uw interesses (inclusief bedrijven die niet gekoppeld zijn aan ons). U ziet deze advertenties op onze en andere websites. Dit proces helpt ons om de doeltreffendheid van onze marketing inspanningen te meten en beheren. Om meer hierover en andere advertising netwerken en hun opt-out mogelijkheden, klik hier.

Informatie die Wij Delen en met Wie Wij Deze Delen

We zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden bezorgen om deze te laten gebruiken voor hun marketinggebruik, hun producten of diensten tegenover u zonder uw toestemming, behalve zoals uiteengezet in de “Bedrijfsoverdrachten” Sectie hieronder. Bovendien verkopen of dragen wij op geen enkele manier persoonlijke informatie over bezoekers van onze Site over, behalve zoals hieronder uiteengezet.

Aveda Bedrijven

We kunnen uw persoonsgebonden informatie delen met onze Verbonden Ondernemingen dewelke Aveda producten verdelen en verhandelen (de "Aveda Bedrijven"). Een verbonden onderneming is een persoon of entiteit die direct of indirect, door een of meer tussenpersonen, onze groep controleert of erdoor gecontroleerd wordt, of ermee onder gemeenschappelijk beheer staat. Aveda Bedrijven mogen deze informatie gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid, met inbegrip van, indien u daarvoor gekozen heeft, het versturen van Communicaties met betrekking tot productinformatie, cosmetische tips of promoties. Indien u niet wilt dat we uw persoonlijke informatie delen met Aveda Bedrijven, gelieve ons die informatie dan niet te verstrekken. We kunnen de voordelen van Aveda België Online niet aanbieden aan iemand die niet instemt met het delen van zijn persoonlijke informatie met Aveda Bedrijven.

Derden

We kunnen andere bedrijven en individuen in dienst nemen om namens ons taken uit te voeren met betrekking tot de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. Voorbeelden zijn bedrijven gespecialiseerd in data-analyse, specialisten in klantenondersteuning, email vendors, webhosting-bedrijven en uitvoerende bedrijven (bv. bedrijven die mailings coördineren). Aan zulke derden kan toegang worden verschaft tot persoonlijke informatie die nodig is om hun taken uit te voeren, doch mogen zij dergelijke informatie enkel gebruiken namens ons en in overeenstemming met onze instructies en dit Privacybeleid.

Bovendien wordt u in sommige gevallen de mogelijkheid geboden ermee in te stemmen om uw informatie met een derde, zoals een medesponsor van een evenement of promotie, te delen. Indien u instemt, zullen wij uw informatie met deze derden delen en mag de informatie die u verstrekt door deze derden gebruikt worden voor diens eigen doeleinden en in overeenstemming met hun eigen beleid.

Bedrijfsoverdrachten

Aangezien we steeds aan de ontwikkeling van ons bedrijf werken, is het mogelijk dat we bepaalde van onze activa verkopen. Bij dergelijke transacties, is gebruikersinformatie, inclusief persoonlijke informatie, over het algemeen één van de overgedragen bedrijfsactiva.Bij een eventuele verkoop zullen wij al het mogelijke doen om de koper te verplichten de persoonlijke informatie op deze Site te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid. Als de koper weigert het privacybeleid na te leven, moet hij uw toestemming vragen voor elk gebruik van uw persoonlijke informatie dat niet beschreven is in dit privacybeleid.. U kan ervoor kiezen dat uw informatie niet overgedragen wordt als bedrijfsactiva door ons te contacteren zoals beschreven in de “Uw Keuzes” Sectie.

Naleving van de Wetgeving

Wij kunnen die informatie vrijgeven die noodzakelijk is om enige toepasselijke wet, verordening, wettelijke procedure of overheidsverzoek na te leven. Wij kunnen bovendien informatie vrijgeven indien zulks noodzakelijk is om fysieke schade of financieel verlies te vermijden of in verband met verdachte of daadwerkelijk onwettige handelingen, in de mate dat dit is toegestaan door het toepasselijke recht.

Overdracht van Data naar Andere Landen

De overdracht van persoonlijke informatie buiten de Europese Unie (EU) naar landen die niet voorzien in een adequaat beschermingsniveau van e bescherming van persoonlijke informatie, wordt gereglementeerd door het Europees recht ter bescherming van persoonsgegevens. Als we uw persoonlijke informatie buiten de EU versturen, zullen we alle nodige stappen ondernemen om in overeenstemming te zijn met het toepasselijke recht tot bescherming van persoonsgegevens.

Aveda België Online verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonlijke informatie voornamelijk binnen de EU. Aangezien het bedrijf wereldwijd actief is kunnen we echter uw persoonlijke informatie naar de Verenigde Staten versturen. Volgens de Europese regels is het beschermingsniveau in de Verenigde Staten niet adequaat.We zijn bijgevolg verplicht om uw toestemming te verkrijgen voor de overbrenging van uw persoonlijke informatie volgens bovenvermelde voorwaarden.

U stemt toe met het overbrengen van persoonlijke informatie voor verwerking- en houtingdoeleindennaar onze Verbonden Ondernemingen, Aveda Bedrijven en service providers die in de Verenigde Staten gevestigd zijn. De overbrenging kan alle persoonlijke informatie omvatten die op deze website verwerkt is, daarin inbegrepen sommige persoonlijke informatie die als gevoelig beschouwd kan worden onder het toepasselijke recht (bv. huidtype en huidproblemen).Niettegenstaande het voorgaande, eisen we dat alle Verbonden Ondernemingen, Aveda Bedrijven en derden die uw persoonlijke informatie ontvangen, de privacy voorwaarden in dit Privacybeleid naleven, ongeacht waar zij zich bevinden.

We kunnen de voordelen van Aveda België Online niet aanbieden aan iemand die niet instemt met de overdracht van zijn/haar persoonlijke informatie zoals in dit Privacy Beleid beschreven wordt.. Indien u persoonlijke informatie verstrekt aan Aveda België Site en later beslist dat u niet langer wenst in te stemmen met de overdracht van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in deze paragraaf, gelieve ons dan te contacteren zoals beschreven in de “Uw Keuzes” Sectie van dit Privacybeleid.

Privacy van Kinderen

Indien u jonger dan 18 jaar bent, mag u op onze Site navigeren. U mag echter geen persoonlijke informatie aan ons verstrekken. Deze Site is niet bedoeld voor personen onder de leeftijd van 18 en wij hebben niet de bedoeling om wetens en willens informatie te bekomen van iemand die jonger is dan 18. Indien wij er kennis van krijgen dat wij onopzettelijk persoonlijke informatie bekomen hebben van een bezoeker onder de leeftijd van 18 op deze Site, zullen wij deze informatie uit onze archieven verwijderen.

Hoe we Persoonlijke Informatie Beschermen

We handhaven redelijke voorzorgsmaatregelen voor deze Site om deze te beschermen tegen niet-toegelaten openbaarmaking, gebruik, wijziging of vernietiging van persoonlijke informatie die u verstrekt op deze Site. Indien u vragen heeft over de veiligheid van onze Site, dan kunt u een e-mail sturen naar consumerrelations@be.aveda.com.

Wijzigingen aan Ons Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd herzien. Indien we beslissen om ons Privacybeleid te wijzigen, zullen we het herziene beleid hier plaatsen.We raden aan dat u dit Privacybeleid regelmatig raadpleegt. Wanneer de wijzigingen aan het Privacybeleid belangrijk zijn, zullen we een bericht op de homepage zetten en zullen de veranderingen slechts dertig dagen na de bekendmaking in voege treden.U vindt de datum van inwerkingtreding van dit Privacybeleid bovenaan op deze pagina.

Uw Keuzes

Uw Informatie Updaten

U heeft het recht op toegang, inzage, aanvulling, verbetering of verwijdering van uw persoonlijke informatie of door een e-mail te sturen naar consumerrelations@be.aveda.com. U kan uw recht op toegang eveneens uitoefenen door ons een getekend en gedateerd verzoek, samen met een kopie van uw identiteitskaart, te sturen naar dit adres.

Opt-Out & Uw Voorkeuren Beheren

U kunt kiezen of u al dan niet Communicatie van ons wenst te ontvangen. U kunt kosteloos en op elk ogenblik uw voorkeuren met betrekking tot de Communicaties wijzigen of zich verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden door te klikken op de "uitschrijven"-link onderaan elke e-mail die u van ons ontvangt, of u kunt ons mailen op consumerrelations@be.aveda.com. U kunt zich uitschrijven voor het ontvangen van Tekstberichten door ons een e-mail te sturen op consumerrelations@be.aveda.com. U kunt er eveneens voor kiezen om geen e-mail communicatie te ontvangen door ons een e-mail te sturen op consumerrelations@be.aveda.com en door te vermelden dat dit uw voorkeur is.

Indien u bovendien uw andere voorkeuren wenst te veranderen, bv. in verband met Bedrijfsoverdrachten of de overdracht van gegevens zoals omschreven in Overdracht van Data naar Andere Landen of in verband met de verwerking van gevoelige gegevens zoals omschreven in Informatie die Wij Verzamelen en Hoe Wij Deze Gebruiken, gelieve ons te contacteren op consumerrelations@be.aveda.com. U kunt eveneens uw recht op rechtzetting en verwijdering uitoefenen door ons een ondertekende en gedateerde brief te zenden, samen met een kopie van uw identiteitskaart.

Gelieve te noteren dat indien u uw toestemming tot bepaalde verwerking en/of overdrachten intrekt, we u niet langer de voordelen van Aveda België Online kunnen aanbieden en uw persoonlijke informatie zullen verwijderen indien dit vereist is in antwoord op uw verzoek.

Gegevensverantwoordelijke/Gegevensbewerker

Aveda België Online is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke informatie.ELC Online Inc., 40 W 23 Street, New York, New York, 10010, VS zal zulke persoonlijke informatie verzamelen, huisvesten en verwerken namens en in overeenstemming met de instructies van Aveda België Online.

Opmerkingen

We hebben grote inspanningen gedaan om te garanderen dat uw bezoek aan onze Site uitstekend verloopt en dat uw privacy voortdurend wordt gerespecteerd. Indien u vragen, opmerkingen of ongerustheden heeft over onze privacypraktijken, gelieve ons dan te contacteren via e-mail op consumerrelations@be.aveda.com.

Copyright © Aveda Corporation. All worldwide rights reserved.

 
Estée Lauder Cosmetics N.V.
Woluwe Office Garden
Woluwedal, 26
1932 St. Stevens Woluwe
Belgium
RPM/RPR nummer 0403.769.032 (Brussel)